Lärare får fritt kopiera noter till en offentlig konsert enligt skolkopieringsavtalet.