När man gör ett verk tillsammans med sina vänner, måste man fråga om lov från alla för att kunna använda verket.