Skolan fyller 50 år och ni har hittat intressanta tidningsartiklar, gamla fotografier och skolböcker i skolans arkiv. Fotografier och undervisningsmaterial får kopieras och användas i elevernas projektarbeten.