Man får inte kopiera noter och sångtexter ur läroboken i musik till varje elev när de ska öva sånger till skolans julavslutning.