En lärare får kopiera eller skanna artiklar och använda som kursmaterial, men bara från svenska tidningar.