En lärare får använda kopior på nytt som hen tidigare kopierat enligt skolkopieringsavtalet, så länge 15/15-regeln följs.