Originalitet

För att något som har skapats ska skyddas av upphovsrätten krävs självständighet, personlig utformning och originalitet. Ett verk kan anses vara originellt om det är osannolikt att någon annan skulle kunna nå ett likadant slutresultat.

Categories: Okategoriserade