Bearbetning

En bearbetning av ett verk kan exempelvis vara en översättning eller en förkortning. För att bearbeta ett verk krävs tillstånd från upphovspersonen eller rättsinnehavaren.

Categories: Okategoriserade