Originalitet

Saadakseen tekijänoikeussuojaa luovan työn tulokselta edellytetään itsenäisyyttä ja omaperäisyyttä. Teoksen voidaan katsoa olevan omaperäinen, jos kukaan muu ei samaan tehtävään ryhtyessään todennäköisesti päätyisi samanlaiseen lopputulokseen.