Bearbetning

Teoksesta tehty muunnelma on esimerkiksi käännös ja lyhennelmä. Teoksen muunteluun tarvitaan tekijän tai oikeudenhaltijan lupa.