Närstående rättigheter

Rättigheter som ligger nära upphovsrätten och som därför ger skydd åt bland annat utövande konstnärer, inspelnings- och filmproducenter, fotografer och tillverkare av kataloger. De närstående rättigheterna har nästan samma innehåll som upphovsrätten.