Gemensamt verk – att räkna skyddstiden från året då den sista upphovspersonen dog