Jag får länka en YouTube-video till mitt projektarbete.