Jag får kopiera bilder jag hittat på nätet för projektarbete som görs i skolan.