En lärare kan uppmana sina elever att kopiera en lärobok för att använda i undervisningen.