Upphovspersonen tjänar inga pengar när hens verk används och delas utan tillstånd.