Upphovsrätten gäller så länge upphovspersonen lever.