Rätten att citera ger rätt att ta korta citat ur ett verk utan upphovspersonens tillstånd.