Jag får kopiera en dvd-film till min dator för eget privat bruk, om jag inte delar den på nätet.