Får man länka till en film på nätet i skolans slutna lärmiljö och be eleverna titta på filmen hemma?