Royalty är upphovsrättsersättning som betalas till upphovspersonerna för avtalad användning av deras verk.