När du tar citat ur en annan persons verk måste du nämna upphovspersonens namn och källan.