Några elever gör en video där de använder handlingen och signaturmelodin från en känd film. Videon publiceras på skolans webbplats.