En grupp elever arbetar med ett konsthistoriskt projekt. De hittar bilder och information på Nationalmuseums webbplats. Får de kopiera bilder därifrån och använda dem i sitt arbete?