Några elever gör ett projektarbete om en film i skolan och använder bilder från filmen i sitt projektarbete.