Några elever filmar en video där de intervjuar en person. I bakgrunden syns tavlor och affischer på väggarna.