Ett par elever vill ordna en filmkväll. Vad behöver de tänka på?