En elev ska lämna in ett projektarbete, men har inte ens börjat på det. Eleven kopierar istället en passande text från tidningen Svenska Dagbladets webbplats och lämnar in den som sitt eget arbete.