En elev får bråttom att lämna in ett projektarbete. Hen hittar en bra artikel om samma ämne på nätet. Hen kopierar texten i artikeln och lämnar in arbetet till läraren.