En elev hittar en bra text på nätet som eleven vill använda. Hen kopierar texten och lämnar in den i sitt eget namn.