Några elever har ett band och skriver sina egna låtar. De upptäcker att ett annat band har gjort egna versioner av elevernas låtar och framför dem som sina egna.