En elev skriver en rapport om olika arbetsmetoder i sin blogg. För detta behövs bilder.