En elev bestämmer sig för att använda ett fotografi som hen hittat på nätet i sitt projektarbete.