En elev läser en intressant artikel om Sveriges historia och vill använda information ur den i sin uppsats. Är det tillåtet?