En elev hittar bilder som är märkta med CC-licens på nätet. Får hen använda bilderna i sin presentation?