En elev hittar bilder och annat material på nätet, och i användarvillkoren står Public Domain. Hur får materialet användas i ett projektarbete?