I Kungliga bibliotekets arkiv hittar en elev gamla tidningar med fantastiska teckningar som hen vill använda i sitt skolprojekt. Bildernas upphovspersoner nämns inte någonstans.