En elev skriver en uppsats och använder diagram och grafik som hen hittat på nätet i sin text.