En elev använder utdrag med information från olika källor på nätet och i böcker i sitt projektarbete, utan att nämna källorna.