En elev har avtalat med sin skola att skolan får använda elevens bilder i en tryckt tidning. Eleven upptäcker att skolan även har använt bilderna på sin webbsida.