En lärare ger sina elever i uppgift att skriva referat av tidningsartiklar.