En lärare har hittat en teckning i en bok och vill använda den i sitt eget undervisningsmaterial.