En historielärare hittar ett bra videoklipp på nätet. Får hen visa videon för eleverna?