Läraren som har skapat ett undervisningsmaterial får upphovsrätten till materialet.