En lärare ger sina elever i uppgift att med egna ord skriva ett referat av en vetenskaplig artikel.