En lärare ger sina elever i uppgift att skriva en recension av en konstutställning och att illustrera sina texter med bilder från utställningen.