Du får kopiera även olagligt delade filer för eget privat bruk.