Du får inte kopiera någonting för eget privat bruk utan upphovspersonens tillstånd.