Du hittar en bild som är märkt med CC-BY-licens på nätet. Hur får bilden användas?