Lärare och elever får spela musik på lektionen utan särskilt tillstånd.